Gebed is broodnodig

Wat wordt er van Nederland zonder voorbidders?

  • Belijd ‘onze hopeloosheid’ als kerken en christenen. Het Koninkrijk van God is aan de verliezende hand: veel gemeenten vergrijzen, veel kerkgebouwen worden omgebouwd tot winkel, pakhuis, restaurants en zelfs tot moskee.
  • Bidt dat veel christenen en voorgangers wakker worden en aan God vragen om inzicht in wat er aan de hand is. Leven we als christenen en kerken misschien niet echt voor God(s Koninkrijk)? Is er iets mis met de leer die verkondigd wordt en waardoor de christenen gevoed worden? Ontvangen kerkleden misschien verkeerd of te slap voedsel?
  • Bid God om zijn genade voor ons land en volk, want Nederland zakt met alle welvaart weg in zonden. God, U zou geen onrecht doen als U Nederland van de kaart veegt (door bv economische of andere crisissen). Bid om meer voorbidders die de echte nood van Nederland inzien en er om gaan treuren (Mat 5:4), de zonden van ons volk belijden en vragen om genade voor ons volk.
  • Bid dat kerken – voorgangers en leden – de geestelijke kracht van het nieuwe leven meer gaan vertonen in levensstijl, samenleven, huwelijken en gezinnen. Door geloof in Jezus (in ons) is hemelse liefde, wijsheid, trouw en moed beschikbaar om zonden te  overwinnen (Rom 8:37; 1 Joh 5:3,4). Dááraan zullen Nederlanders kunnen zien dat Jezus leeft, zegt Jezus in Joh 13:34,35 en 17:23.
  • Bid dat God christenen en anderen op een of andere manier wakker schudt, zodat we met elkaar weer helder krijgen waar het in dit leven om gaat. Zie ‘Waarom leven we hier op aarde?’ op de pagina ‘Allerlei’ op deze site.
  • Smeek God om meer geloof in Jezus als de kracht van God (Rom 1:16). Dat is de weg waarlangs levens werkelijk ‘hemelser’ kunnen worden, zoals Jezus belooft. Bidt voor voorgangers, dat hen geestelijk inzicht geschonken wordt om het evangelie helder te kunnen verkondigen – met moed en vrijmoedigheid (Ef. 6:18,19).

Bedenk steeds: Het Koninkrijk van God wordt in de eerste plaats gebouwd door mensen die geregeld op hun knieën gaan in gebed en voorbede (Psalm 127:1v).

Bidt altijd in lijn met ‘het onze Vader’

Vader, Uw Naam of eer – daar gaat het om in ons leven; Uw Koninkrijk – daar wil ik aan mee bouwen; Uw Wil – die wil ik doen. Zo wijden we ons zelf 3x toe aan Hem en aan Koning Jezus.

Dán mogen we vragen om (en rekenen op) ons dagelijks brood, vergeving van onze zonden en dat Hij ons bewaren zal voor de Boze oftewel niet alleen zal laten met de Boze.

De hoofdlijn in dit gebedsonderwijs is: Zoek eerst het Koninkrijk van God, dan zal al het andere jullie geschonken worden. Dit is de lijn van het Onze Vader.

Sluit af met woorden als: we vragen dit alles van U, Vader, want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid, Amen!

© 2024, in samenwerking met Pixel Creation. Alle rechten voorbehouden