Over de andere kijk op verzoening

Eerste reacties op Tons verandering

Toen bekend werd dat Ton, als Gereformeerd predikant, een andere kijk op verzoening had gekregen reageerden veel collega-predikanten heftig afwijzend. In vrij grote artikelen betoogden zij dat de Reformatorische verzoeningsleer echt wel Bijbels was. Het Nederlands Dagblad gaf daarvoor alle ruimte (zie het archief op www.nd.nl). Een samenvattende weerlegging van de kritiek door Ton verscheen onder de titel Verzoening vraagt geen betaling. Daarna verschenen weer een paar veroordelende artikelen maar gaf het ND aan Ton geen ruimte meer om dáárop te reageren

Interviews met Ton

Anderen met een andere kijk op verzoening

Heldere inzichten dankzij de andere kijk

‘Verzoening door wedergeboorte’ geeft helderder zicht op het doel van dit aardse leven en het vertellen van de boodschap.

© 2024, in samenwerking met Pixel Creation. Alle rechten voorbehouden