Gods plan en ons lijden

In het boek ‘Gods plan en ons lijden’ zullen vragen worden gesteld en beantwoord als: Wat wil God met deze wereld? En met ons? Hoe is Hij bezig zijn plan te realiseren? Waarom laat Hij lijden toe? Waarom zou Hij dat willen?

Het blijkt in de Bijbel bij heel concrete geschiedenissen vaak heel concrete antwoorden gegeven worden. Dat is leerzaam. De schrijver van ‘Gods plan en ons lijden’ gaat ervan uit dat God ons via de Bijbel wil leren meedenken met Hem. We leren als het ware door zijn ogen te kijken naar deze wereld, naar ons leven en ook naar het/ons lijden. Leren meedenken met God – dat de Bijbel ons dat wil bijbrengen lijkt eigenlijk een open deur. Toch is dit iets wat we als (westerse) christenen verleerd hebben en opnieuw moeten leren.

Christelijke denkfouten over Gods plan

Al studerend voor dit boek kwam ik theologische denkfouten tegen die fundamenteel zijn en van grote invloed waren en nog steeds zijn. Ze zijn mijns inziens mee een oorzaak van veel verwarring onder christenen. Hebben we ons in het verleden niet aan teveel menselijke theologie vastgehouden? De groei van de onzekerheid over wat men vroeger zeker wist lijkt algemeen te worden. Velen voelen zich vandaag losgeslagen en weten niet goed meer wat ze moeten geloven. Tegelijkertijd vergrijzen de meeste kerken en klinkt het Woord in de gebouwen steeds holler omdat het aantal bezoekers afneemt.

Nieuw, helder zicht op God en Jezus – nieuw élan!

Het ontdekken van fundamentele denkfouten schept tegelijk helderheid in wat de Bijbel ons wel wil leren. Daarvan wil ‘Gods plan en ons lijden’ veel mensen deelgenoot maken. Het boek is eenvoudig geschreven, maar zet lezers wel fundamenteel aan het nadenken. Het biedt veel christenen hopelijk een nieuw élan. Jezus Christus bracht in de eerste eeuwen de wereld in beweging en daarna deed Hij dat nog weer in verschillende perioden. Zou Hij vandaag mensen niet opnieuw kunnen en willen bezielen? Als we Hem en zijn Vader werkelijk weer leren kennen zoals Zij zijn en we Hen volgen en Jezus werkelijk in ons komt – dan is er hoop voor de christenen, voor de kerken en voor de wereld.

Nog in de maak

Dit boek is nog in ontwikkeling. Het schrijven is nog niet klaar, maar wel in het eindstaium. Hopelijk kan het in druk verschijnen in het voorjaar van 2024. De ondertitel is iets als: ‘Leren meedenken met/vanuit God’.

© 2024, in samenwerking met Pixel Creation. Alle rechten voorbehouden