Gods plan en ons lijden

Met dit boek ben ik nog bezig. Ik stel daarin vragen als: Wat wil God met deze wereld? En met ons? Hoe is Hij bezig zijn plan te realiseren? Waarom laat Hij lijden toe? Hoe past dat bij zijn plan en bij Hem en bij de liefde?

Het blijkt in de Bijbel bij heel concrete geschiedenissen vaak heel concrete antwoorden gegeven worden. Dat is leerzaam. Ik ga ervan uit dat God ons via de Bijbel wil leren meedenken met Hem. We mogen als het ware leren kijken door zijn ogen – naar onze wereld, ons leven en alle lijden. Dit lijkt een open deur, maar lijkt tegelijk ook iets wat we als (westerse) christenen verleerd hebben en opnieuw moeten leren.

Nieuw, helder zicht op God en Jezus – nieuw élan!

Het is heerlijk meer helderheid te ontdekken over wat de Bijbel ons werkelijk leert. Dat wil ik graag met u delen via dit boek. Het is, denk ik, eenvoudig geschreven, maar zet wel aan tot fundamenteel nadenken. Het biedt hopelijk een nieuw elan. Jezus Christus bracht in de eerste eeuwen de wereld in beweging en daarna deed Hij dat vaker in verschillende perioden. Zou Hij met zijn boodschap ons ook vandaag niet opnieuw kunnen en willen bezielen? Als we Hem en zijn Vader werkelijk weer leren kennen zoals Zij zijn en werken en we Jezus werkelijk in ons hart en leven toelaten – dan is er hoop voor de christenen, voor de kerken en voor de wereld.

Nog in de maak

Dit boek is nog in ontwikkeling, maar nadert het eindstadium. Hopelijk verschijnt het in het najaar van 2024. De ondertitel is waarschijnlijk: ‘Leren meedenken met/vanuit God’.

© 2024, in samenwerking met Pixel Creation. Alle rechten voorbehouden