Eensgezind met God – het kan!

Jezus maakt ons een

Dat jij innerlijk eensgezind kunt worden met God – dáár gaat het om in het christelijk geloof, want dát is het verlangen van God en van Jezus (Johannes 17:21-23). Zij maken dit mogelijk. En dit maakt het christelijk geloof zo bijzonder en uniek.

Deze site wil duidelijk maken dat de Bijbel dit leert en vat die boodschap samen in drie woorden ‘Jezus in ons’. Deze drie woorden zeggen heel in het kort dat en hoe het mogelijk is. Als jij Jezus werkelijk vertrouwt en Hem aanneemt als jouw Heer, Leider en Coach, dan zal Hij bij je komen en Zich aan jou verbinden. Dan komt zijn Geest in jouw hart wonen en gaat Hij jou innerlijk echt veranderen.

Ervaarbaar eensgezind met God

Je zult gaan merken dat je werkelijk van harte liefdevol en betrouwbaar wordt en zo al meer gaat lijken op God!!! De band met Hem groeit. Je krijgt de gezindheid van Jezus in je, terwijl jij tegelijk uniek blijft met jouw eigen specifieke eigenschappen, creativiteit en gaven. Dat is de belofte van Jezus. Hij wil en zal iedereen, die Hem vertrouwt en naar Hem luistert, helpen om innerlijk te groeien en volwassen te worden als kind van God (Johannes 1:12,13).

Jezus kan ons helpen want Hij weet als ervaringsdeskundige precies wat wij nodig hebben. Hij was immers vanuit de hemel neergedaald en mens (geworden). Hij moest ook in onze wereld groeien en volwassenheid worden als kind van God. Hij beloofde toen al aan de mensen, dat Hij na zijn dood, opstanding en terugkeer naar de hemel met zijn Geest wilde komen wonen in ieder mens die dat wil. Dan geeft Hij ieder die Hem vertrouwt het nodige onderwijs en de nodige kracht om zó te ontwikkelen dat je sterker wordt dan alle neigingen tot oneerlijkheid en verkeerdheid. Je wordt dankzij Hem eensgezind met God. Hij kwam echt in de wereld om daarna mensen werkelijk te bevrijden van zonden (Matteüs 1:21), zodat zij geen slaven van zonden meer zullen zijn maar werkelijk goede, betrouwbare mensen zullen worden voor God en medemensen (Romeinen 6:6,16-23; 8:4,5).

Samen een met God

Je wordt liefdevol en betrouwbaar voor God en mensen en gaat daarin op Jezus lijken, net zoals Hij op God lijkt. Door Jezus worden mensen geestelijk volwassen en niet alleen eensgezind met God maar ook met elkaar. Zo ontstaat er een samenleven en samenwerken met God en mensen. Dat in harmonie samenleven met God en elkaar geeft innerlijke vreugde en vrede. Niet alleen aan jou, maar ook aan God! Dát wilde Hij toen Hij deze wereld maakte. Zó kom jij tot jouw doel, samen met anderen die ook voor God kiezen en zich door Jezus laten coachen! Hierdoor wordt uiteraard het samenleven hier op aarde gediend, maar dat niet alleen. Als jij in dit aardse leven leert samenleven met God en medemensen kan en mag je dat straks na je sterven ook in Gods veel grotere, volmaakte en eeuwige wereld. Ons tijdelijke leven op aarde is ook bedoeld als een voorbereiding op de eeuwigheid. Hier kiezen we en laten we zien of we met God en Jezus mee willen of niet; of we Hen én onze medemensen willen liefhebben. Nu en straks.

Via geloof

Jezus wil in ons wonen en ons innerlijk eensgezind maken met God. De enige en ook logische voorwaarde die Hij stelt is heel simpel: dat jij luistert naar Hem en God, dus dat je Hen vertrouwt en volgt. Dat is: in Jezus en in God geloven. Dan zal Jezus de verbondenheid met God zó doen groeien dat je echt gaat ervaren en kunt zeggen:

‘Jezus is in mij/ons’: Hij is in mij en ik ben in Hem (Johannes 14:23).
De eenheid of eensgezindheid met God wordt al meer echte realiteit!

‘Jezus leeft in mij’, zei de apostel Paulus eens. Hij beschreef daarmee het geheim van zijn christenleven (Galaten 2:20). Dat geheim vertelde Hij overal. Hij wilde dat iedereen het zou meemaken. Tegelijk bleef het een geheim, want is wonderlijk. Maar het geheim ‘werkt’ wel!

Wie is Jezus?

Zoals je waarschijnlijk weet was Jezus zijn hele leven liefdevol en trouw aan God – zelfs tot het uiterste, toen Hij gekruisigd en vermoord werd. God liet Hem na drie dagen opstaan uit de dood en gaf Hem alle macht in hemel en op aarde. Hij mag zelfs beschikken over de Heilige Geest (Handelingen 2:33). Hij leeft en is sinds zijn hemelvaart Koning (of Heer) en kan iedereen nu dus helpen net zo liefdevol en trouw te worden als Hij, eensgezind met God. Dat wil Hij zelfs graag wereldwijd doen! Alle gelovigen horen echt bij Hem! Hij verbindt zich aan hen. Wie zich dus aan Jezus overgeeft zal al meer de innerlijke verandering bij zichzelf gaan merken. ‘Hij is in ons’, geloven en zeggen alle christenen als het goed is. En dankzij ‘Jezus in jou’ word jij direct door God geadopteerd als zijn geliefd kind, ook al ben je (geestelijk) nog maar net geboren en dus geestelijk nog jong en moet je nog veel leren! Jezus gaat je echt helpen en via geloof zal je echt wel groeien in geestelijke volwassenheid.

Verzoening door eensgezindheid met God

Zo is verzoening met God al direct realiteit als de eensgezindheid met God begint.
EENHEID MET GOD ontstaat door INNERLIJKE VERANDERING!
Jezus noemt dit ‘wedergeboorte’ in Johannes 3:3-6 en 3:16.
‘Voorwaar, voorwaar, als je niet opnieuw geboren wordt zal je het koninkrijk van God nóóit zien … alléén wie geboren wordt uit water en Geest kan binnengaan in het koninkrijk van God’ (3:3-6)
Zó lief heeft God de wereld ons, dat Hij zijn Zoon zond opdat wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan maar eeuwig zal leven’ (3:16)

Verzoening met God ontstaat door wedergeboorte

Wil je hierover verder nadenken? Klik dan op ‘Lees meer’ onderaan deze pagina.


Misschien denk je: ‘Maar ‘verzoening’ ontstaat toch via ‘vergeving’? Klik dan even hierop: Zijn verzoening en vergeving hetzelfde?

Hartelijke groet,
Ton de Ruiter.

© 2024, in samenwerking met Pixel Creation. Alle rechten voorbehouden