Boek over Romeinen 7

Wat kenmerkt een christen?

De inleiding van de studie ‘Gaat Romeinen 7 over mij?’ wijst op grote verschillen tussen christenen en kerken. De belangrijke vraag ‘Wat kenmerkt een christen?’ wordt heel verschillend, ja zelfs tegenstrijdig beantwoord. Dat heeft te maken met het feit dat Romeinen 7 verschillend uitgelegd wordt. Dit triggerde mij, want zou de Bijbel over zo’n cruciale vraag niet helder en overtuigend zijn? Dat zou betekenen dat God en Jezus via hun profeten en apostelen onduidelijk zijn en daardoor dus zelf onzekerheid en verdeeldheid zaaien over wat een christen kenmerkt. Dat is onvoorstelbaar en zou toch wel erg raar zijn. Daarom wilde ik opnieuw, open en eerlijk luisteren naar wat met name Romeinen 7 maar ook de hele Bijbel hierover zegt. Zo begon ik biddend aan deze studie.

De machteloosheid in Romeinen 7 totaal?

In Romeinen 7:14-26 lijkt Paulus zichzelf te beschrijven als totaal machteloos tegenover de Zondemacht. Hij kan niet anders dan zondigen, hoewel hij dat niet wil! Hij beschrijft dat heel expliciet. Toch zijn er theologen die deze machteloosheid relativeren of tegenspreken. Waarom en hoe doen ze dat dan? Dat is de eerste vraag waarop ik het antwoord zoek en geef in dit boek. We komen daarbij terecht bij Calvijn en bij de theologen achter de kanttekeningen van de Statenvertaling! Hoe beargumenteerden zij dat we hier niet moeten denken aan een totale machteloosheid?

Calvijn en anderen

Wie bestudeert wat deze theologen over Romeinen 7:14-26 zeggen, zal zich met mij verbazen. Zij beweren zondermeer dat het niet waar is wat hier toch duidelijk staat. Blijkbaar waren Calvijn en alle Reformatorische theologen er heel diep van overtuigd dat de totale machteloosheid van Romeinen 7:14-26 niet past bij een christen! Als heel vanzelfsprekend verdraaien en relativeren zij de woorden van de tekst. Zo laten zij de tekst zeggen wat zij menen. Ik ben het met ze eens dat de beschreven machteloosheid vreemd aan doet – maar daarom mag je Paulus niet wat anders in de mond leggen dan wat hij hier zegt. Dat Paulus hier een totale machteloosheid tegenover de Zondemacht beschrijft valt mijns inziens niet te ontkennen. Bij een goede uitleg zal hieraan echt recht gedaan moeten worden!

Hoort Romeinen 7:14v bij een christen?

Vervolgens is de vraag (hoofdstuk 2): ‘Beschrijft Paulus in Romeinen 7:14-26 zichzelf als (machteloze) christen? Of beschrijft hij zichzelf hier zoals hij vroeger was, voordat hij in Jezus geloofde?’ In de tekst zelf vinden we argumenten, die zowel voor het ene als voor het andere standpunt pleiten. Dat is voor ons gevoel vreemd en wonderlijk, maar het is iets wat we eerlijk onder ogen moeten zien. Romenien 7 zelf biedt dus geen uitkomst!

Na deze conclusie onderzoek ik in hoofdstuk 3 ,4 en 5 of in de Romeinenbrief en de Bijbel vaker zo’n totale machteloosheid beschreven wordt. Dat blijkt zo te zijn. Maar over wat voor mensen gaat het dan? De heldere uitkomst van dit onderzoek is, dat de totale machteloosheid niet past bij een christen, maar alleen bij mensen die zonder God leven. Zij kunnen God niet ‘behagen’. Toch staan er in het ‘machteloze’ van Romeinen 7:14v een paar uitdrukkingen die alleen bij een christen-gelovige lijken te passen. Hoe kan dat? Is dat te verklaren?

Romeinen 7 – een vreemde mix

In een volgend hoofdstuk zoek ik (via allerlei commentaren) naar een realiteit in het leven waarbij de beschreven totale machteloosheid past. Allerlei suggesties van theologen overwoog ik, maar zo’n passende situatie lijkt in de realiteit ondenkbaar en irreëel. Wat Paulus hier beschrijft is feitelijk gewoon ‘wereldvreemd’ te noemen. Dat leidt aan het eind van hoofdstuk 6 uiteindelijk tot de vraag: Waarom zou Paulus zo persoonlijk (in de ik-stijl) zo’n wereldvreemde situatie beschrijven? Wat wil hij duidelijk maken met deze vreemde of onmogelijke mix?

Verrassend inzicht

In het volgende hoofdstuk probeer ik de vreemde mix te plaatsen in het betoog van de brief aan de Romeinen en kom dan tot een verrassend inzicht. Dit leidt dan mijns inziens tot een werkelijk bevredigende uitleg, waarbij de volkomen machteloosheid volledig blijft staan én het vreemd-aandoende Romeinen 7:14-26 toch ook in het geheel van Paulus’ brief en in de hele Bijbel past.

Laatste check, conclusie en bijlage

Daarna toets ik nog of de gevonden uitleg goed past in de directe context. Dit blijkt zo te zijn.

Tenslotte formuleer ik antwoorden op de vragen die gesteld zijn in de titel en ondertitel van dit boek.

Daarbij passend geef ik in een bijlage antwoord op vragen als: Kunnen christenen leven volgens de Bergrede? Kunnen christenen volmaakt zijn? Is er gevaar van perfectionisme? Zijn christenen nog altijd zondaren? Deugen de meeste mensen?

Onder de achterkant van het boek, staat een aanbod voor wie het wil bestellen.

Bestellen

Het boek ‘Gaat Romeinen 7 over mij?’ kost € 18,99.

Vraag en aanbieding: Als u het boek bij mij bestelt via onderstaande knop ‘Bestellen’, zou ik het leuk vinden als u mij daarbij in een paar woorden vertelt waarom u geïnteresseerd bent. Daarvoor betaal ik u dan € 2,49. Na verrekening betaalt u mij € 16,50 (incl. verzendkosten).

Neem contact op

Vragen? Neem contact met mij op; ik denk graag met je verder.

Contact
© 2024, in samenwerking met Pixel Creation. Alle rechten voorbehouden