Preken

Hier vind u een paar preken van Ton de Ruiter, ingedeeld in drie rubrieken. Deze preken gaan ervan uit dat het in het evangelie meer gaat om de vernieuwing van onze harten dan om vergeving.

Bevrijding is meer dan vergeving

Bevrijding van zonden betekent dat ons leven echt anders wordt. De zonden hebben dan geen macht meer over ons; we kunnen ze wegdoen. Door ‘Jezus in ons’ (of door de Heilige Geest) wordt ons leven van binnen uit veranderd en sterker. Vergeving van schulden is belangrijk maar blijft nog aan de buitenkant. Daardoor veranderen mensen niet of niet werkelijk. Met alleen vergeving blijven mensen meestal nog aan hun zonden vast zitten. Dat blijkt ook in het leven van veel christenen. Het is net of ze niet werkelijk bevrijd zijn. Het is jammer dat ze te weinig horen dat Jezus werkelijk in hen komt om hen sterker te maken dan allerlei verleidingen en verleiders. Misschien moeten we zeggen dat zulke mensen slechts ‘half geloven’. De werkelijke kracht van het evangelie is hen blijkbaar nog onbekend en ontgaat hen nog.

Vergeving komt via bekering

Vergeving van zonden is bij God iets wat Hij altijd geeft als mensen zich bekeren en hun hart (weer opnieuw) aan Hem geven. Dat leren bijvoorbeeld Psalm 32 en 51 duidelijk. Bij bekering is vergeving van zonden voor God eigenlijk iets dat vanzelf spreekt. Net als bij de jongste zoon in de gelijkenis van de verloren zoon. De vader was blij met zijn terugkeer en ontving hem hartelijk en royaal weer in huis. Dat is volgens Jezus het beeld van God. Zo werd het ook op de Pinksterdag gezegd door Petrus tegen de mensen waarvan er meerderen hadden staan roepen dat Jezus gekruisigd moest worden. Ze hadden Jezus door de Romeinen laten kruisigen en doden! (Handelingen 2:23). Toch zegt Petrus tegen ook die mensen, als zij geschrokken vragen wat ze moeten doen: ‘Bekeert u en laat u dopen (verbinden met Jezus); uw zonden worden dan vergeven en u zult van Jezus de Heilige Geest in u ontvangen’ (Handelingen 2:37,38). Jezus zelf zal in u komen om u te helpen echt voor God te leven. Dit is de belofte van God en Jezus aan iedereen die luistert!

Rubrieken

Via onderstaande rubricering komt u bij de preken. Enkelen zijn te beluisteren als mp3. De meesten zijn te lezen in pdf-formaat en sommigen hebben een powerpoint presentatie erbij.

© 2024, in samenwerking met Pixel Creation. Alle rechten voorbehouden