‘Jezus in ons’ – lezen

Jezus in ons – een andere kijk op verzoening

Hier kunt u “Jezus in ons” per hoofdstuk downloaden en lezen (in pdf).
(Voor een uitgebreide inhoudsopgave, zie  Registers)

Voorwoord / Inleiding

1. Een andere kijk op verzoening (1)

2. Het eerste wat de Bijbel leert over verzoening

3. Offers in de boeken van Mozes

4. Offers in het verdere Oude Testament

5. De wet van Mozes over verzoening

6. De rest van het OT over verzoening

7. Jesaja 53 en verzoening

8. Een andere kijk op verzoening (2)

9. Overgang van Oud naar Nieuw Verbond

10. Jezus over verzoening

11. Handelingen over verzoening

12. Paulus (algemeen) over verzoening

13. Paulus in Romeinen over verzoening

14. Paulus in Korintiërs over verzoening

15. Paulus in Galaten over verzoening

16. Paulus in zijn andere brieven over verzoening

17. Hebreeën over verzoening

18. Jakobus en Petrus over verzoening

19. Johannes en Judas over verzoening

20. Een andere kijk op verzoening (3)

21. Dogmahistorische opmerkingen over verzoening

22. Een andere kijk op verzoening (4). Verzoening door wedergeboorte – een totaalvisie

23. Afsluiting

Bijlagen.

Via de knop ‘Gereformeerde denkfouten’ komt u o.a. bij vier bijlagen die bij ‘Jezus in ons’ horen. Daarin wordt de gangbare Reformatorische verzoeningsleer getoetst, die uitgebreid beschreven en beleden wordt in de drie Gereformeerde belijdenissen. Het Schriftbewijs voor die verzoeningsleer wordt gewogen en ook de manier van redeneren.

© 2024, in samenwerking met Pixel Creation. Alle rechten voorbehouden