Aanbevolen links / Boeken / Artikelen

Op deze pagina vindt u aanbevelingen die helpen in te zien, dat het bij geloof en verzoening gaat om  ‘Jezus in ons’. Er zijn veel meer stemmen die beargumenteerd aantonen dat de gangbare, traditionele christelijke leer in de kern onjuist is.

 • Gustav Aulén: De christelijke verzoeningsgedachte (1931). Nederlandse uitgave van een ‘klassieker’; een ‘must read’. Via deze link te downloaden als pdf. In het Engels is dit boek herhaaldelijk uitgegeven onder de naam ‘Christus Victor’ (nog weer in 2010). Overtuigend beargumenteert hij, dat de leer van de oude kerk veel bijbelser en sterker is dan de onjuiste juridische verzoeningsleer van de Reformatie.
 • Dr Matthijs de Jong (Nieuwtestamenticus en vertaler bij het NBG) bespreekt in een blog het boek van Ab Ridder: ‘Jezus’ dood – een alternatief interpretatiemodel (2015). Hierop wordt weer gereageerd door Walter Tessensohn die de reformatorische leer verdedigt in zijn boekje ‘Jezus’ dood …’.
 • Kruisiging – zijn daar andere verhalen over? Artikel van Reinier Sonneveld in het internetmagazine ‘Lazarus’ waarin hij betoogt dat de gangbare verzoeningsleer niet in de Bijbel te vinden. Datzelfde doet hij ook in zijn boek ‘Het vergeten Evangelie’ (2018). Het alternatief wat hij daarin biedt berust op oppervlakkige vergelijkingen en doet geen recht aan wat de Bijbel over verzoening zegt.
 • ‘Als ik je zie, zal ik je groeten’ – documentaireuitgezonden via NPO2 op 28-11-2015. Op boeiende wijze wordt helder waar het na een misdaad om zou moeten gaan. Is het klaar als daders een door een rechter opgelegde straf ‘uitzitten’ of ‘betalen’? Dat is een grote vergissing. En helpt het slachtoffers werkelijk verder? Straf-dragen brengt geen herstel, vrede of verzoening! Het grote verschil tussen strafrecht en herstelrecht in de juridische wereld wordt duidelijk.
 • Verschil tussen verzocht worden en zondigen. Een verhelderend artikeltje.
 • S. Bratlie – De genade in Jezus Christus. Vaak wordt genade (onbewust) beperkt tot vergeving van zonden. Bijbelwoorden krijgen daardoor (onbewust) een andere kleur. Deze studie bespreekt veel van die teksten. Helder en  verhelderend! S. Bratlie is een leraar uit de kring van de CGN (Noorse broeders). Dit artikel is steekhoudend en leerzaam.
 • Online boek (Engelstalig):  The Biblical Revelation of the Cross.
  Norman Mc Ilwain toont uit de Bijbel helder aan, dat God voor vergeving geen betaling van schuld of straf eist. Maar, aldus Norman, Jezus voldeed voor ons in de plaats aan Gods eis tot ‘volmaaktheid’ – en dat wordt gelovigen toegerekend. Dit is een goede stap vooruit – maar het is volgens mij slechts een halve stap.
 • Een nieuw perspectief op Paulus (Engelstalig)Via deze zoekopdracht kunt u zien, dat veel theologen de gangbare leer (met name omtrent verzoening) niet bevredigend vinden. Men voert eerlijke exegetische argumenten aan waardoor de reformatorische uitleg van Paulus’ woorden bevraagd wordt. Deze theologen worden door orthodoxen vaak zondermeer en te makkelijk afgeserveerd.
 • Christ in/as/through us. Een artikel van James A. Fowler, te vinden op zijn site www.christinyou.net (waarop nog veel studies te vinden zijn). In dit artikel legt hij aan de hand van de Bijbel helder uit, dat Christus werkelijk in ons is en door ons werkt zodat Hij door middel van ons in de wereld werkt. Indrukwekkende studie!
 • Interview met dr Niko den Bok in het Reformatorisch Dagblad d.d 28/12/2009.
  Volgens Prof. Den Bok is de harde leer over God – Hij zou móeten straffen om verzoening mogelijk te maken – pas na 1300 door Scholastische theologen bedacht en daarna bij de Reformatoren tot (beheersend) uitgangspunt in de rechtvaardigingsleer geworden.
 • Lezingen van Josef Ton (of Joseph Tson), een Roemeens predikant. Hij schreef in 1997 een goed leesbare dissertatie ‘Suffering, Martyrdom and Rewards in Heaven’. Tijdens vervolgingen door het communisme in Roemenië leerde hij hoe God werkt en waar dit tijdelijke leven voor dient. In het Nederlands ‘zijn van hem verschenen: ‘Lessen in lijden’ en ‘Leven om te overwinnen’. Inspirerend en bijbelgetrouw geeft ds Tson ons helder zicht op Gods plan en werkwijze!
 • Napalmmeisje (Vietnam). Hoe een groot kwaad verwerkt kan worden. Artikel uit Nederlands Dagblad over het meisje van de World Press Photo 1973.
 • Een goede mogelijkheid om betrokken te raken bij het werkelijk bereiken van miljoenen mensen, die nog nooit van Jezus gehoord hebben biedt  Gospel for Asia.
© 2024, in samenwerking met Pixel Creation. Alle rechten voorbehouden