Het Geheim van het Christelijk leven

 

WELKOM BIJ 'JEZUS IN ONS'

Waarom deze site?

Om de kern van het evangelie en het christelijk geloof helder te maken. Hierover heerst helaas veel misverstand!

Jezus werd mens om Heer / Koning te worden over hemel en aarde! Dáárover sprak Hij. Dáárvoor leed en stierf Hij op Golgotha. Dáárvoor stond Hij op uit de dood. Als Koning komt Hij door zijn Geest in/bij ieder die gelooft en stelt Hij zijn kracht in hen beschikbaar! Door dit te geloven kunnen wij alle verleidingen tot zonden weerstaan en één of eensgezind worden met Hem. Zó verzoent Jezus ons met God:  VERZOENING DOOR WEDERGEBOORTE.

Dit is helder als glas.

De Bijbel vertelt duidelijk, dat God en Jezus in alles naar Pinksteren toe werkten!

Toch lijken velen hier blind voor. Een mogelijke oorzaak vindt u hier:  Verlegenheid rond Golgotha.


Twee veel gestelde vragen:

Vraag 1.

Leed en stierf Jezus dan niet om onze straf of schuld voor onze slechte daden te dragen?

Deze verklaring van zijn lijden en dood noemt men kortweg 'verzoening door voldoening'. Deze gedachte is sinds de Reformatie gangbaar, maar roept fundamentele kritiek op, zoals:

* kan God alleen vergeven als de straf voor zonden gedragen (of de schuld ervoor betaald) wordt?

* is er wel sprake van 'vergeven' (= kwijtschelden) als onze schuld/straf voldaan is (door Jezus)?

* maakt schuld betalen of straf dragen relaties goed? Bewerkt dat verzoening/eenheid?

* als Jezus moest 'vergoeden' wat mensen God aandeden, wie 'vergoedt' dan aan Jezus wat mensen Hem aandeden? Kan God niet, wat Jezus wel kan (gewoon vergeven)?

'Verzoening door voldoening' is in strijd met wat de Bijbel leert. We lezen immers, dat God het gruwelijk vindt als een onschuldige gestraft wordt in plaats van een schuldige (o.a. in Spreuken 17:15,26). Ook lezen we steeds, dat God altijd royaal vergeeft als mensen zich tot Hem bekeren (bv Matteüs 14:21-28; Lukas 15:17-24).

'Verzoening door voldoening' berust op een denkfout. Betalen van een schuld of straf is geen verzoening. Bij verzoening moeten harten bij elkaar komen - wederzijdse liefde en trouw zijn daarvoor vereist. God is van zijn kant altijd al liefdevol naar mensen - maar mensen moeten dat naar God toe wórden. Verzoening met God ontstaat dus als mensen innerlijk veranderen!

Vraag 2.

Draait het bij geloven dan niet om vergeving?

Dit suggereren veel christelijke bladen, boeken en preken. Maar het is onjuist. Geloven betekent immers letterlijk 'vertrouwen op God', waardoor je wandelt met God en je je door Hem laat leiden. Dit kwam Jezus (weer) als 'het eeuwige leven' verkondigen en mogelijk maken. Hier bad Hij ook om vlak voordat Hij leed en stierf:

'Vader, laat allen die in Mij geloven één zijn - net zoals U en Ik ... opdat anderen het zien en ook gaan geloven,... dat mijn volgelingen één zijn, zoals wij ... (Johannes 17:20-23).

Door Jezus kan deze hemelse kwaliteit van leven realiteit worden - concreet ervaarbaar bij jezelf en bij anderen. Wie zo onder leiding van Koning Jezus leert leven, ontvangt van God uiteraard ook vergeving. Gods vergeving wordt alleen belemmerd, als mensen zonden blijven vasthouden. Díe belemmering verdwijnt alleen via geloof en wedergeboorte.

Dit vraagt ons helemaal. Er bestaat geen 'goedkope genade' (Bonhoeffer).
De prijs is, dat wij Jezus echt als Heer/Koning aanvaarden (Johannes 1:12). Jezus belooft: "Wie zijn leven aan Mij verliest, zal het ware leven vinden" (Matteüs 16:25). Dit is wat anders dan 'alleen maar vertrouwen dat Jezus de straf voor jouw zonden droeg'.

 

Mijn boek 'Jezus in ons' toont aan, dat wedergeboorte - zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament - de enige weg is om het Koninkrijk van God binnen te gaan (Johannes 3:3,5).

Verzoening ontstaat via bekering en wedergeboorte. Dan geloven we, dat Gods kracht in ons is om alle verleidingen te weerstaan. Zó alleen gaan we bevrijding van zonden beleven! Dit komt overeen met de taak die verbonden werd aan de naam Jezus (zie Matteüs 1:21).

Mijn wens is dat velen deze eenvoudige kern van het christelijk leven (weer) leren kennen en gaan omarmen. Dan zal de bezielende kracht of 'heerlijkheid' van het christelijk geloof weer meer 'vertoond' worden in onze wereld.

Als je bij verder lezen en zoeken vragen hebt of opmerkingen - ze zijn welkom via de contactpagina.

Als je een radio-interview wilt beluisteren, klik dan op Interview Groot Nieuws Radio.

Hartelijke groet,
Ton de Ruiter.