Het Geheim van het Christelijk leven

 

WELKOM BIJ 'JEZUS IN ONS'

Waarom deze site?

'Jezus in ons' is het geheim van het christelijk geloof.

Jezus is volgens de Bijbel na zijn leven, kruisdood en Hij Koning geworden over hemel en aarde! Daarna werd het Pinksteren en komt Hij door zijn Geest in de gelovigen wonen en stelt Hij zijn kracht in hen beschikbaar! Daardoor kunnen wij verleidingen tot zonden weerstaan en één of eensgezind worden met God, net zoals Hij. Zó verzoent Jezus ons met God: verzoening door wedergeboorte.

Dit is helder als glas.

Toch lijken velen hier blind voor. De oorzaak hiervan kunt u lezen als u klikt op   Verlegenheid rond Golgotha.


Twee antwoorden op twee veel gestelde vragen:

Vraag 1.

Leed en stierf Jezus dan niet om onze straf of schuld voor onze slechte daden te dragen?

Deze verklaring van zijn lijden en dood noemt men kortweg 'verzoening door voldoening'. Deze verklaring is pas sinds de Reformatie gangbaar, maar roept steeds weer fundamentele vragen op, zoals:

* kan God alleen vergeven als de straf voor zonden gedragen (of de schuld ervoor betaald) wordt?

* is er wel sprake van 'vergeven' (= kwijtschelden) als onze schuld/straf voldaan is (door Jezus)?

* maakt schuld betalen of straf dragen relaties goed? Bewerkt dat verzoening/eenheid?

* als Jezus moest 'vergoeden' wat mensen God aandeden, wie 'vergoedt' dan aan Jezus wat mensen Hem aandeden? Kan God niet, wat Jezus wel kan (gewoon vergeven)?

Hierbij komt, dat 'verzoening door voldoening' ook in strijd is met wat de Bijbel leert. We lezen immers, dat God het gruwelijk vindt als een onschuldige gestraft wordt in plaats van een schuldige (o.a. in Spreuken 17:15,26). Ook vertelt de Bijbel, dat God altijd 'zomaar' (= royaal) vergeeft als mensen zich tot Hem bekeren (Mat 14:21-28; Luk 15:17-24)en bewerkt .

Verrekenen van een schuld of straf is geen verzoening. Dat is een denkfout. Bij verzoening moeten immers harten bij elkaar komen - partijen worden dan wederzijds liefdevol naar elkaar. God is van zijn kant altijd al liefdevol naar mensen - maar mensen moeten dat naar God toe wórden. Verzoening met God kan daarom alleen ontstaan door wedergeboorte van mensen!

Vraag 2.

Draait het bij geloven dan niet om vergeving?

Dit suggereren veel christelijke bladen, boeken en preken. Maar het is onjuist. Geloven betekent immers letterlijk 'vertrouwen op God'. Hierdoor wandel je met Hem en laat je je door Hem leiden. Dán komt de Heilige Geest in jullie wonen, belooft Jezus in Johannes 14:21,23! Hij zal ons helpen groeien in de eensgezindheid met God. Hierdoor worden we echt betrouwbaar en liefdevol. De gezindheid van God en Jezus wordt onze gezindheid! Zo kunnen we met Hen de eeuwigheid of het hemelse Koninkrijk in. Dit kwam Jezus (weer) als evangelie verkondigen en mogelijk maken. Hiervoor werd Hij mens en is Hij als mens Koning geworden. Hier bad Hij dan ook om vlak voordat Hij leed en stierf:

'Vader, laat allen die in Mij geloven één zijn - net zoals U en Ik ... opdat anderen het zien en ook gaan geloven,... dat mijn volgelingen één zijn, zoals wij ... (Johannes 17:20-23).

Door Jezus wordt een hemelse kwaliteit van leven realiteit - concreet ervaarbaar bij jezelf en bij anderen. Wie zo onder leiding van Koning Jezus wil leven, ontvangt van God vanzelfsprekend ook vergeving; dat is dán geen enkel probleem voor God. De enige belemmering voor vergeving is, dat wij zonden blijven vasthouden. Die belemmering verdwijnt pas echt door wedergeboorte.

Dit vraagt ons helemaal. Er bestaat geen 'goedkope genade' (Bonhoeffer).
De prijs is, dat wij Jezus echt als Heer/Koning aanvaarden (Johannes 1:12). Jezus belooft: "Wie zijn leven aan Mij verliest, zal het ware leven vinden" (Matteüs 16:25). Dit is heel wat anders dan 'alleen maar vertrouwen dat Jezus de straf voor jouw zonden droeg'.

 

Mijn boek 'Jezus in ons' toont aan, dat wedergeboorte - zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament - de enige weg is om het Koninkrijk van God binnen te gaan (Johannes 3:3,5).

Verzoening ontstaat nooit door iets buiten mensen om, maar via bekering en wedergeboorte. Door geloof weten we, dat Gods kracht in ons is om alle verleidingen te weerstaan. Zó alleen gaan we bevrijding van zonden beleven! Dit komt overeen met de taak die aan Jezus gegeven werd bij zijn naamgeving (zie Matteüs 1:21).

Mijn wens is dat velen deze eenvoudige kern van het christelijk leven (weer) leren kennen en gaan omarmen. Dan zal de bezielende kracht of 'heerlijkheid' van het christelijk geloof weer meer 'vertoond' worden in onze wereld.

Als je bij verder lezen en zoeken vragen hebt of opmerkingen - ze zijn welkom via de contactpagina.

Als je een radio-interview wilt beluisteren, klik dan op Interview Groot Nieuws Radio.

Hartelijke groet,
Ton de Ruiter.