Het Geheim van het Christelijk leven

 

EVEN VOORSTELLEN

Na de studie theologie in Kampen heb ik 26 jaar gewerkt als predikant in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Eerst in Ten Post en Garrelsweer; daarna in Lelystad en tenslotte in Enkhuizen. Toen ik 25 jaar predikant was (in 2007) heb ik terugblikkend gezegd: "Er zijn ook weleens vervelende klussen, maar het predikantswerk is echt het mooiste werk wat bestaat".

Echte vragen (ook van niet-gelovigen) werken bij mij altijd stimulerend en dwingen tot nadenken over onze christelijke vanzelfsprekendheden.


al prekend....

 

Een cursus Pastorale Counceling van het CPC in Heverlee (België) gaf meer zicht op de kracht van het evangelie. Ook het voortdurend bezig zijn met de Bijbel deed het accent in mijn (s)preken verschuiven naar de heiliging (Hebr 12:14). Dat accent is bijbels, maar geeft spanning. Gereformeerden zijn meer gericht op troost en rust dan op heiliging. Dit veroorzaakte spanning in gemeente en kerkenraad. Besloten werd - begin 2008 - dat ik om zou zien naar een andere gemeente. Ik vroeg en kreeg ruim studieverlof om me te bezinnen op mijn 'andere' accent.

Ik studeerde op de vraag: wat zegt de Bijbel nu precies over de centrale betekenis van Golgotha en van de kruisiging van Christus? Waar ging het toen om? Het was voor mij onthutsend te ontdekken, dat de Bijbel hierover heel iets anders leert dan de Gereformeerde Belijdenissen ons voorhouden. Na gesprekken hierover met geleerden en kerkenraad heb ik toen in september 2008 ontheffing gevraagd uit het ambt van predikant, omdat ik de verzoeningsleer van de gereformeerde belijdenissen niet meer kan onderschrijven. De leer van 'Verzoening door Voldoening' is in de GKv zo centraal, dat die leer praktisch fungeert als een onaantastbaar axioma. Door mijn ontheffing heb ik mijn handtekening onder die belijdenissen weggehaald. Wilt u er meer inhoudelijk over weten, klik dan hier.

Daarna schreef ik het boek 'Jezus in ons'. Daarin toon ik aan dat de Bijbel leert: Verzoening ontstaat door wedergeboorte via bekering (geloof). God eist geen straf- of schuldbetaling voor onze zonden als we ons bekeren. Dat blijkt bijvoorbeeld duidelijk in Psalm 32 en Ezechiël 18. De reformatorische verzoeningsleer is niet bijbels en legt volgens mij zelfs een blusdeken over de Bijbel, waardoor het vuur van het evangelie niet goed kan branden.

Verzoening met God is veel eenvoudiger, helderder dan vaak wordt gedacht. Het nieuwe leven blijkt ook meer werkelijkheid te kunnen worden dan veel christenen denken. Meerderen zijn met mij enthousiaster in het geloof geworden en weten nu hoe je zonden kunt overwinnen. Helderder zicht op wat Jezus wil en kan bewerken en dat ook beleven geeft echt meer vreugde. Een paar mensen, die dit zo beleven, getuigen daarvan op deze site.

Hebt u vragen of wilt u hier meer over weten, mail naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. en ik zal reageren.