Het Geheim van het Christelijk leven

 

EVEN VOORSTELLEN

Na de studie theologie in Kampen heb ik 26 jaar gewerkt als predikant in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Eerst in Ten Post en Garrelsweer; daarna in Lelystad en tenslotte in Enkhuizen. Toen ik 25 jaar predikant was (in 2007) heb ik terugblikkend gezegd: "Er zijn ook weleens vervelende klussen, maar het predikantswerk is echt het mooiste werk wat bestaat".

Echte vragen (ook van niet-gelovigen) werken bij mij altijd stimulerend en dwingen tot nadenken over onze christelijke vanzelfsprekendheden.


al prekend....

 

Een cursus Pastorale Counceling van het CPC in Heverlee (België) gaf meer zicht op de kracht van het evangelie. Het voortdurend bezig zijn met de Bijbel deed het accent in mijn (s)preken verschuiven naar de heiliging (Hebr 12:14). Dat accent is bijbels, maar geeft spanning in kerken waarin men meer gericht is op troost en rust dan op heiliging. Zo ontstond er meerder keren frictie in gemeenten en kerkenraden. In 2008 liep dat zelfs uit op het verzoek uit te zien naar een andere gemeente. Ik vroeg en kreeg ruim studieverlof om me eerst te bezinnen op mijn 'andere' accent.

Ik bezon me op de vraag: wat zegt de Bijbel nu precies over de centrale betekenis van Golgotha en van de kruisiging van Christus? Waar ging het toen om? Het was voor mij onthutsend te ontdekken, dat de Bijbel hierover heel iets anders leert dan de Gereformeerde Belijdenissen ons voorhouden. Gesprekken hierover met geleerden en kerkenraad bevestigden dit zelfs. Toen heb ik in september 2008 ontheffing gevraagd uit het ambt van predikant. De leer van 'Verzoening door Voldoening' is in de GKv zo centraal, dat die leer praktisch fungeert als een onaantastbaar axioma. Door mijn ontheffing heb ik mijn handtekening onder de Gereformeerde belijdenissen weggehaald. Wilt u er meer inhoudelijk over weten, klik dan hier.

Daarna schreef ik het boek 'Jezus in ons'. Daarin meen ik overtuigend te bewijzen dat de Bijbel iets anders leert: Verzoening ontstaat door wedergeboorte via bekering (geloof). God eist nooit straf- of schuldbetaling voor zonden als mensen zich bekeren. Dat blijkt heel duidelijk in bijvoorbeeld Psalm 32 en Ezechiël 18. De reformatorische verzoeningsleer is niet bijbels en legt volgens mij zelfs een blusdeken over de Bijbel, waardoor het vuur van het evangelie niet goed kan branden.

Verzoening met God is veel eenvoudiger, helderder en werkt ook krachtiger dan vaak wordt gedacht en onderwezen. Het nieuwe leven blijkt meer realiteit te kunnen worden dan veel christenen denken. Meerderen zijn met mij enthousiaster in het geloof geworden en weten nu hoe je zonden kunt overwinnen. Helderder zicht op wat Jezus wil en doet geeft echt meer vreugde. Een paar mensen, die dit zo beleven, getuigen daarvan op deze site.

Hebt u vragen of wilt u hier meer over weten, blader verder op deze site of mail naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. en ik zal reageren.