Het Geheim van het Christelijk leven

 

DRIE BELIJDENISSEN OVER VERZOENING.

Alle Gereformeerde kerken in Nederland kennen de drie Gereformeerde belijdenissen:

  • de Heidelbergse Catechismus
  • de Nederlandse Geloofsbelijdenis
  • de Dordtse Leerregels.

Deze belijdenissen stammen uit de 16e eeuw en geven weer wat (toen) als bijbelse leer werd gezien. De Gereformeerde leer van 'verzoening door voldoening' is hierin dominant.

Doordat veel Bijbelteksten genoemd worden, lijkt het, dat alles wat beweerd wordt uit de Bijbel komt. Dat is helaas niet waar. Dat tonen onderstaande artikelen aan.

In de 16e eeuw haalde men vaak op de klank af teksten aan zonder goed naar de context te kijken. Daardoor zijn veel bewijsteksten geen bewijs! Sommige teksten leren zelfs het omgekeerde van wat men wil bewijzen. Onderstaande artikelen tonen dat aan.


Artikelen over deze BELIJDENISSEN

Onderstaande studies kunt u downloaden

Analyse van de belijdenissen: een cruciale en fundamentele denkfout!

De Heidelbergse Catechismus over verzoening - Is het schriftbewijs bijbels?

De Nederlandse Geloofsbelijdenis over verzoening - Is het schriftbewijs bijbels?

De Dordtse Leerregels over verzoening - Is het schriftbewijs bijbels?

Verbazende ontdekking.

De Reformatorische verzoeningsleer lijkt niet op de Bijbel gefundeerd te zijn.

Vraag: Zouden al die Gereformeerde theologen het dan fout geleerd hebben? Dit klinkt toch ongelooflijk? Jazeker, maar ... het is vaker gebeurd. Kijk naar de bijbelse geschiedenis. Profeten gingen in tegen wat leiders en meerderheden in hun tijd 'goed of normaal' vonden. Jezus en de apostelen liepen ook tegen algemeen geloofde misvattingen aan. Ook de kerkgeschiedenis laat zien dat meerderheden vaak dwaalden - denk aan allerlei reformaties en opwekkingen.

Het punt was, is en zal altijd blijven: hebben we de moed om opnieuw echt te luisteren en te onderzoeken? Durven we onze (ook dierbare) tradities te toetsten aan het Woord van God? Wie dat doet zal altijd winst ervaren. Wie het niet doet ...