Het Geheim van het Christelijk leven

 

GEBED is broodnodig

 

 

Beste lezer. Fijn dat u op deze knop klikte. En nog fijner als u met ons wilt meebidden.

Wat wordt er van Nederland zonder voorbidders?

 

- Belijd 'onze hopeloosheid' als kerken en christenen. Het Koninkrijk van God is aan de verliezende hand: veel gemeenten vergrijzen, veel kerkgebouwen worden omgebouwd tot winkel, pakhuis, restaurants en zelfs tot moskee. Helaas lijken veel christenen (ook voorgangers) hier niet wakker van te liggen. Heer, geef ons inzicht in wat er aan de hand is. Leven we werkelijk voor God(s Koninkrijk)?

- Bid God om zijn genade voor ons land en volk, omdat Nederland wegzakt in zonden. God zou geen onrecht doen als Hij Nederland van de kaart veegt (door bv economische crisissen). Bid om meer voorbidders die de echte nood van Nederland inzien en er om gaan treuren (Mat 5:4).

- Bid dat kerken - voorgangers en leden - de geestelijke kracht van het nieuwe leven meer gaan vertonen in levensstijl, samenleven, huwelijken en gezinnen. Door geloof in Jezus (in ons) is hemelse liefde, wijsheid, trouw en moed beschikbaar om zonden te  overwinnen (Rom 8:37; 1 Joh 5:3,4). En dááraan zullen Nederlanders zien dat Jezus leeft, zegt Jezus in Joh 13:34,35 en 17:23.

- Bid dat God christenen en anderen op een of andere manier wakker schudt, zodat we met elkaar weer helder krijgen waar het in dit leven om gaat (om het leren leven met God - zie 'Waarom leven we hier op aarde?' elders op deze site).

- Smeek God om meer geloof in Jezus als kracht van God (Rom 1:16). Dat is de weg waarlangs levens werkelijk 'hemelser' kunnen worden, zoals Jezus belooft. Bidt voor voorgangers, dat hen geestelijk inzicht geschonken wordt om het evangelie helder te kunnen verkondigen - met moed en vrijmoedigheid (Ef. 6:18,19).

Bedenk steeds: Het Koninkrijk van God wordt in de eerste plaats gebouwd door mensen die geregeld op hun knieën gaan in gebed en voorbede (Psalm 127:1v).

Bidt altijd in lijn met 'het onze Vader':

Vader, Uw Naam of eer - daar gaat het om in ons leven; Uw Koninkrijk - daar wil ik aan mee bouwen; Uw Wil - die wil ik doen. Zo wijden we ons zelf toe aan Hem en aan Koning Jezus.

Dán mogen we vragen om (en rekenen op) ons dagelijks brood, vergeving van onze zonden en bewaring voor de Boze. Jezus zei immers: Zoek eerst het Koninkrijk van God, dan zal al het andere jullie geschonken worden. Dit is ook de hoofdles van het gebedsonderwijs van Jezus.

Sluit af met woorden als: we vragen dit alles van U, Vader, want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid, Amen!l