Het Geheim van het Christelijk leven

 

Wilt u verder met mij doordenken over een onderwerp?

Bel me (tel.nr: 06 - 406 509 44) om te kijken wat mogelijk is.

 

Het onderwerp zou bijvoorbeeld kunnen zijn:

* Jezus in ons - praktisch

* Overwinnen van verslavingen

* waaraan je wedergeboorte herkent (bij jezelf en anderen)

* omgaan met lijden

* Daders vergeven (wanneer wel/niet)

* wat is dat: in alles overwinnaar zijn?

* twee soorten zonden

* zondig ik al als ik een verkeerde neiging ervaar?

* Jezus was echt mens, zoals ik/jij

* radicaliteit

* getuigen

* een bijbelgedeelte (bv Romeinen 7)

* over gebed (echt bidden)

* ...

Ton de Ruiter.