Het Geheim van het Christelijk leven

 

Jezus in ons

 

In november 2009 kwam het boek 'Jezus in ons' - een andere kijk op verzoening uit bij uitgeverij Kok.

De vraagstelling is:

Wat is de betekenis van Golgotha en van de kruisiging van Christus?

Reden voor deze vraag: De Bijbel zegt dat het straffen van een onschuldige in plaats van een schuldige 'gruwelijk' is (Spreuken 17:15,26 en in alle instructies voor rechtspraak). Dat roept de vraag op: Doet God dan zelf wat Hij gruwelijk noemt: een onschuldige (zijn Zoon) straffen voor de zonden van anderen? Dat is de gangbare verklaring van Golgotha, maar leert de Bijbel dit echt? En zo niet - wat leert de Bijbel dan wel over het lijden en sterven van Jezus op Golgotha?

Werkwijze: Na een inleidend hoofdstuk stel ik bij elk Bijbelboek de vraag: hoe wordt het hier goed tussen God en mensen (ver-zoen-ing)?

Het antwoord: blijkt verrassend, eenvoudig en veel krachtiger dan velen denken!

Belang van deze studie: De leer van 'verzoening' noemt men terecht het hart van het evangelie. Maar als het hart niet helder 'klopt', verzwakt het hele lichaam. Ligt hier een natuurlijke verklaring voor het gemis aan élan bij veel christenen en voor het kleiner worden van de kerken? Een (on)gezond hart is cruciaal voor de vitaliteit van het Lichaam (de Kerk)!


Helaas is het boek uitverkocht.

Mogelijk kunt u het nog (via internet) tweedehands te pakken krijgen of in een bibliotheek lenen.

Maar u kunt het ook digitaal lezen via deze site.

Onder de knop 'Jezus in ons - lezen' of door hier te klikken kunt u het boek via deze site per hoofdstuk downloaden en lezen.

Hieronder ziet u de omslag.


voorkant

Klik hier om de omslag op groter formaat te bekijken.