Het Geheim van het Christelijk leven

 

DRIE BELIJDENISSEN OVER VERZOENING.

Alle Gereformeerde kerken in Nederland kennen de drie Gereformeerde belijdenissen:

  • de Heidelbergse Catechismus
  • de Nederlandse Geloofsbelijdenis
  • de Dordtse Leerregels.

Deze belijdenissen stammen uit de 16e eeuw en geven weer wat (toen) als bijbelse leer werd gezien. De Gereformeerde leer van 'verzoening door voldoening' is hierin dominant vastgelegd.

Doordat veel Bijbelteksten genoemd worden, lijkt het, dat alles wat beweerd wordt uit de Bijbel komt. Dat is helaas niet waar. Dat tonen de artikelen hieronder aan.

Het is verbazingwekkend, maar in de 16e eeuw haalde men op de klank af teksten aan als bewijs zonder goed naar de context te kijken. Het is ongelooflijk, maar sommige teksten leren zelfs het omgekeerde van wat men als leer wilde bewijzen. Onderstaande artikelen onderzoeken wat de gereformeerde belijdenissen zeggen over de verzoening en of het Schriftbewijs deugdelijk is.


Artikelen over deze BELIJDENISSEN

Onderstaande studies kunt u downloaden

Analyse van de belijdenissen: een cruciale en fundamentele denkfout!

De Heidelbergse Catechismus over verzoening - Is het schriftbewijs bijbels?

De Nederlandse Geloofsbelijdenis over verzoening - Is het schriftbewijs bijbels?

De Dordtse Leerregels over verzoening - Is het schriftbewijs bijbels?

Verbazend maar helaas wel waar.

Sinds de Reformatie in de 16e eeuw is een onbijbelse verzoeningsleer gangbaar geworden.

Er wordt wel gevraagd: "Denk je werkelijk dat die oude, vertrouwde Gereformeerde leer fout is? Zouden al die theologen het fout hebben geleerd?". Er klinkt meestal ongeloof in die vraag. Maar ... de meerderheid (ook van theologen!) mist vaak de waarheid. Dat bleek keer op keer in de bijbelse geschiedenis. De profeten gingen in tegen wat de leiders en meerderheden in hun tijd 'goed of normaal' vonden. Ook Jezus en de apostelen gingen duidelijk in tegen wat leiders en mensen in hun tijd geloofden. Ook in de geschiedenis daarna bleek heel vaak dat de meerderheid in de kerken dwaalde - denk aan de tijd van Luther en daarna.

Het punt was, is en zal altijd blijven: hebben we de moed om werkelijk te luisteren en te onderzoeken? Durven we onze (ook dierbare) tradities te toetsten aan het Woord van God? Wie dat doet zal altijd winst ervaren. Wie het niet doet ...