Het Geheim van het Christelijk leven

 

GEBED is broodnodig

 

 

Beste lezer. Fijn dat u op deze knop klikte. En nog fijner als u met ons wilt meebidden. Voorbede verdwijnt zomaar vanwege allerlei drukte in ons leven.

Wat wordt er van Nederland zonder voorbidders?

 

- Belijd dat er veel halfslachtigs en wereldgelijkvormigheid is in het leven van kerken en christenen. Het Koninkrijk van God is aan de verliezende hand: kerken lopen leeg - kerkgebouwen worden omgebouwd tot winkel, pakhuis, restaurants en zelfs tot moskee. Veel christenen (ook voorgangers) lijken hier niet wakker van te liggen. Krijgt deze nood aandacht in gebeden? Let daar eens op.

- Bid God om zijn genade voor ons land en volk, omdat Nederland wegzakt in zonden. God zou geen onrecht doen als Hij Nederland van de kaart veegt (ook door allerlei economische crisissen). Bid om meer bidders die de echte nood van Nederland inzien en er kunnen treuren (Mat 5:4).

- Bid dat kerken - voorgangers en leden - de geestelijke kracht van het nieuwe leven meer gaan geloven en gaan vertonen in levensstijl, samenleven, huwelijken en gezinnen. Er is hemelse liefde, wijsheid, trouw en moed beschikbaar om zonden te overwinnen, belooft het evangelie (Rom 8:37; 1 Joh 5:3,4). Dááraan zullen Nederlanders kunnen zien dat Jezus leeft, zegt Jezus in Joh 13:34,35 en 17:23.

- Bid dat God christenen en anderen op een of andere manier wakker schudt, zodat we met elkaar weer helder krijgen waar het in dit leven om gaat (leren leven met God - zie de download 'waarom leven we hier op aarde?' elders op deze site).

- Smeek God om meer zicht op het evangelie van Jezus als kracht van God (Rom 1:16). Dat is de weg waarlangs levens werkelijk 'hemelser' kunnen worden, zoals Jezus belooft.

- Bidt voortdurend voor voorgangers, dat hen geestelijk inzicht en de juiste woorden geschonken worden om het evangelie helder te kunnen verkondigen - met moed en vrijmoedigheid (Ef. 6:18,19).

Bedenk steeds: Het Koninkrijk van God wordt in de eerste plaats gebouwd door mensen die geregeld op hun knieën gaan in gebed en voorbede (Psalm 127:1v).

Laat uw gebeden zijn in lijn met 'het onze Vader':

Vader, Uw Naam of eer - daar gaat het om in ons leven; Uw Koninkrijk - daar wil ik aan mee bouwen; Uw Wil - die wil ik doen. Zo wijden we ons zelf toe aan Hem en aan Koning Jezus.

Dán mogen we vragen om en zelfs rekenen op ons dagelijks brood, vergeving van onze zonden en bewaring voor de Boze. Jezus zei immers: Zoek eerst het Koninkrijk van God, dan zal al het andere jullie geschonken worden. Dit is ook de hoofd-les van Jezus toen Hij ons leerde bidden.

Sluit dan af met woorden als: we vragen dit alles van U, Vader, want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid, Amen!l