Het Geheim van het Christelijk leven

 

WELKOM BIJ 'JEZUS IN ONS'

Dim lights Download Embed Embed this video on your site

Waarom deze site?

Deze site wil het geheim van het christelijk leven helder maken.
Velen denken dit geheim wel te kennen, maar kennen we het echt?.

Eerlijke vraag.

Velen geloven dat Jezus de straf voor onze zonden droeg waardoor onze zonden vergeven kunnen worden. Want, zo redeneert men, God kan alleen vergeven als onze straf en schuld betaald worden. Maar ... kun je nog wel spreken van vergeving of kwijtschelding van schulden als ze betaald zijn??

Men zegt, dat God onrechtvaardig zou zijn als Hij ons bij bekering zomaar vergeeft. Maar wordt iemand onrechtvaardig als hij iemand zijn schuld (gewoon genadig) kwijtscheldt? Waarom denken velen dat van God?? De hele Bijbel vertelt dat God altijd 'gewoon' vergeeft als mensen zich serieus tot Hem bekeren. Hij scheldt dan hun schuld dan kwijt ('om niet'). Is het dan terecht dat in preken en boeken aan vergeving zoveel aandacht gegeven wordt - zo veel dat het er op lijkt dat alles in het geloof daar om draait? Vergeving is wel belangrijk. Maar is dat volgens de Bijbel de kern van het evangelie??

Jezus biedt ons een levende omgang met Hem aan, via echte bekering!

Geloven is leven in vertrouwen op God en Jezus. Je laat je door Hen leiden in heel je leven. Via die levende omgang met Hen komen Zij (met hun Geest) in ons wonen (Johannes 14:21,23). Zo groeien we in eensgezindheid met Hen en gaan we op God lijken. Zo worden we mensen naar Gods beeld en gelijkenis: betrouwbaar en liefdevol tot het uiterste, zoals Jezus! Hij helpt ons zó te leven, dat hemelse liefde en trouw ook ons karakter beheersen. Dit is waar het in het evangelie om gaat. Zo ontstaat eenheid tussen God en mensen - verzoening. Dat werkt wereldwijs hetzelfde: via bekering en wedergeboorte. Daarvoor kwam Jezus; hier bad Hij om vlak voordat Hij leed en stierf:

'Vader, laat allen die in Mij geloven één zijn - net zoals U en Ik ... opdat anderen het zien en ook gaan geloven,... dat mijn volgelingen één zijn, zoals wij ... (Johannes 17:20-23).

Dit is het geheim van het christelijk geloof. De hemelse kwaliteit van leven is op aarde nu al mogelijk ('... opdat anderen het zien ...'). Hiervoor kwam Jezus; Hij gaf en geeft zijn leven! Door Hem worden we hier op aarde al echte burgers van de hemel; ervaarbaar, concreet merkbaar bij jezelf en bij anderen. En dit leven blijft, ook als je sterft. Voor de helderheid: als we zo leven, is vergeving bij God geen enkel probleem.

De prijs die er voor ons aan vast zit.
Om dit te beleven, moet je Jezus echt als je Heer (Koning) aanvaarden (Johannes 1:12). Jezus belooft:

"Wie zijn leven aan Mij verliest, zal het ware leven vinden" (Matteüs 16:25).

In m'n boek 'Jezus in ons' onderzoek ik: wat leert de Bijbel over verzoening met God? Het blijkt dat verzoening met God nooit ontstaat door betaling van schuld of straf. Die gedachte is helaas gangbaar, maar het is een theologische dwaling! Door deze dwaling is het geloof en het nieuwe leven bij velen veel zwakker dan Jezus ons belooft. Verzoening ontstaat door bekering en wedergeboorte. Als we dáár het accent weer op gaan leggen, komt werkelijk de kracht van Jezus weer in ons! Want bevrijding van zonden is veel meer dan vergeving.

Mijn wens is dat velen het krachtige geheim van het christelijk leven (weer) leren kennen en gaan ervaren. Als je bij verder lezen en zoeken vragen hebt of opmerkingen - ze zijn welkom via de contactpagina.

Eventueel kun je - voor je verder bladert op deze site - eerst een radio-interview beluisterent via een klik op Interview Groot Nieuws Radio

Hartelijke groet,
Ton de Ruiter.